Nepřítomnost lékaře leden 2020

Ve čtvrtek 23.1. bude z důvodu školení lékaře v ordinaci přítomna pouze sestra.