Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

 • Řidičský průkaz (důchodci, studenti) 600 kč
 • Řidičský průkaz (ostatní) 800 kč
 • Profesní řidičský průkaz 1000 kč
 • Zbrojní průkaz 1000 kč
 • Potravinářský průkaz 500 kč
 • Prohlídka do zaměstnání (kategorie I.) 700 kč
 • Prohlídka pro dobrovolné hasiče a sport 700 kč (+ další speciální prohlídky)
 • Výpis ze zdravotní dokumentace 500 kč (Výpis na zvláštním formuláři 700 kč)
 • Oznámení úrazu pojišťovně (za ks) 700 kč
 • Ohodnocení trvalých následků 800 kč
 • Administrativní výkon dle rozsahu 100 – 200 kč
 • Aplikace očkování (které nehradí ZP) 250 kč
 • Kompletní předoperační vyšetření samoplátce 1000 kč
 • Cílené vyšetření samoplátce 500 kč
 • EKG + popis samoplátce 350 kč
 • POCT vyšetření (CRP, INR) samoplátce 400 kč
 • Odběr krve samoplátce(pouze výkon, nikoliv vlastní vyšetření) 100 kč